11 Gebote der Ahr-Schwärmer

1. Ihr sollt stets singe!

2. Dot vill lache!

3. Dot üch, wann de Zigg kütt e schön Kostümche mache! 

4. Danze möt ihr, dann blievt ihr en Schwung!

5. Alles met mache, dat hält üch jung!

6. D’r Kölsche Klaaf, halt en en ihr!

 

7. Un merkt üch eins, mer muß och günne künne!

8. Dot helfe, wo ihr künnt, och en schlechte Zigge!

9. Sat nit immer treck, dä Minsch kann ich nit ligge!

10. Übt un verdraat en gärechte Kritik!

11. Mer mäht et halt nit jedem rääch, doch sprech üvver d’r Verein nit schlääch.

Denn wenn de ens Bilanz dees trecke, dann muss do sage:
Et wor doch schön em Kreis vun Fastelovendsjecke!